23 February, 2009

આવડે છે.

દુરી ને નઝ્દીકીયા મા ફેરવતા અમને આવડે છે.
યાદ ને પણ સચ્ચાઈ બનવાતા અમને આવડે છે.
યાદ પણ ફરીયાદ ના બની જાયી એ તમને સમજવતા આવડે છે.
તમે પાસે ન હો તો આ દીલ ને મૌત માગતા પણ આવડે છે.
અહેસાસ તો છે તમારો પણ તેને આદત મા તબદીલ કરતા અમને આવડે છે.
જો કરસો ભરોસો એક વાર તો અમને દુનીયા જીતતા આવડે છે.

રાજ ની રચના

૨૩/૦૨/૨૦૦૯
૫:૧૦ મીનેટે સાંજે

1 comment:

shilpa prajapati said...

અહેસાસ તો છે તમારો પણ તેને આદત મા તબદીલ કરતા અમને આવડે છે.
જો કરસો ભરોસો એક વાર તો અમને દુનીયા જીતતા આવડે છે.
very nice...

hoto par hasai raki ne mane mane ne rasta rakhvu avde che.....