24 February, 2009

આશા

જીવન છે તો આશા છે
આશા છે તો જીવન છે
હારી ને પણ જીવન તો જીતવાનુ જ છે
જીત તમારુ કીસ્મત છે જીત જ તમારુ નશીબ છે.
સમય પણ જાય થાકી, હાંફી
જો કરાવી દે તુ ઝાંસી ની રાની ની ઝાંખી.
"રાજ" ને છે મન મા વીસ્વાસ જીત તો તમારી થવાની જ છે.

રાજ ની રચના
૧૧:૫૯ કલાકે રાત્રે
૨૫/૧૨/૦૯

1 comment:

Have said...

Hey...Raj it is very nice..

Jivan na Utar Chadav ma pan man majbut rakhi darek pal ne JIT ni Asha sathe jivvi ..ej Jivan.